Б. Петков: Новата концепция за ТЕЛК няма за цел да отнема права

МТСП се ръководи от принципа за социална справедливост

Социалният министър Бисер Петков каза прд Нова Телевизия, че обществото ни е с изострена чувствителност към несправедливостта във всичките й форми. Той заяви, че повереното му министерство се стреми в политиките си да се ръководи от принципа за „социална справедливост”. Той отхвърли като погрешна тезата на хората с увреждания, които се притесняват, че новата концепция за системата на оценка на работоспособността, ще ги лиши от средства.

„Споменатата бройка на хора, които ще бъдат засегнати от тази концепция, е някаква интерпретация, която не възприемам”, заяви той.

„Тази концепция няма за цел да отнема придобити права”, подчерта той за реформата в ТЕЛК. Той добави, че концепцията има за цел да подобри медицинската експертиза.

„Предложението в концепцията е да се обособи експертиза на работоспособността, защото тя сега е част от медицинската експертиза”, каза той.

„Сега в момента ТЕЛК-овото решение е универсален ключ към всички права, които законодателството ни дава на хората с увреждания”, заяви социалният министър.

Петков подчерта, че става въпрос за нов подход, в който водещо е „социалното”. Този подход се базира на класификация на Световната здравна организация. В него водеща е социалната оценка, а именно доколко едно лице с увреждания може да живее функционално и да полага труд. Бисер Петков заяви, че трябва да има по-справедлив подход при разпределението на ресурса, който се изплаща на хората с увреждания.

„За изплащане на инвалидни пенсии сумата е 1 млрд. 760 млн. лева. Всички са съгласни, че от осигурителната система неправомерно се ползват права от хора, които процентът им на трайно загубена работоспособност, е завишен”, каза социалният министър.

„Това, което защитавам като теза е, че средствата, които се насочват за хората с увреждания, трябва да останат за тях, но с реформата, която предлагаме целта е да се разпределят по-справедливо”, подчерта министър Петков.

Той призна, че се създава впечатление, че институциите вървят след събитията, когато става въпрос за нашумелите случаи на насилие в училища, детски градини и други подобни.

Той коментира и случая на жена от Сливен, която две години се съди с властите, след като те й отнемат трите деца. „Настаняването в приемни семейства е една от мерките за закрила, която се прилага при констатация, че децата са в риск или живеят в лоши условия, както е в случая. Да, всъщност приемните семейства в България са професионални в огромната си част”, каза той.

Той подчерта, че въпросът дали да се отделят пари за подкрепа на биологичните родители или да се търсят приемни семейства, ще бъде отсъден. Той изказа мнение, че в такива случаи финансовата помощ трябва да е насочена към семейството, което би могло „само да преодолее тези лишения и материални затруднения”, преди да се приложи приемната грижа.

По въпроса с насилието в детски градини и социални домове, министър Петков каза, че ДАЗД провежда проверки във всички центрове за настаняване от семеен тип. „Няма да се реагира само по случаи и сигнали, а навсякъде ще се види доколко се работи по стандартите”, подчерта той. Освен това министърът каза, че се работи за повишаване на професионалната квалификация, както и финансовият стандарт за социалните служители.