В. Горанов: Стремим се към гладко протичане на преговорите за бюджета на ЕС

Ролята на бюджета на ЕС е относително ограничена, тъй като размерът му е около един процент от БВП на страните от ЕС

"Българското председателство ще се стреми към гладко протичане на преговорите за бюджета на ЕС", каза Владислав Горанов, министър на финансите при откриването на неформалната конференция на високо ниво, посветена на бъдещата Многогодишна финансова рамка (МФР), предава БНТ.

Срещата е част от събитията на Българското председателство на Съвета на ЕС. Една от целите на днешната конференция е детайлизирането на дискусията по следващата многогодишна финансова рамка /МФР/ и да подпомогнем Европейската комисия за предложението си за МФР през 2020 година.

"Свидетели сме на сериозни предизвикателства пред ЕК. Заради това темата за финансовата рамка е основен приоритет не само на българското председателство", посочи Горанов.

"Ролята на бюджета на ЕС е относително ограничена, тъй като размерът му е около един процент от Брутния вътрешен продукт на страните от ЕС. Предоставянето на обществените блага и услуги се прави от националните държави, но в бюджета на ЕС трябва да се търси добавената стойност", посочи Горанов. Важно е финансирането на научно-изследователската и развойна дейност, на политиките по отбрана и миграция да става и чрез европейския бюджет.

"Необходимо е да се гарантира, че и по-бедните райони също могат да получат минимални стандарти от нивата на публични услуги", добави финансовият министър. "ЕС е в икономически подем с подобряващи се условия на пазара на труда и на финансиране и смятам, че с умерена и градивна политическа амбиция ще се справим с тези предизвикателства и да гарантираме общата финансова стабилност и постигане на дългосрочен растеж на икономиката, заетостта и доходите", каза финансовият министър.

"Ключът към успешното реализиране на МФР е плодотворната комуникация сред всички нас, в Съвета в ЕК и в Европейският парламент", каза Горанов.