Младежи обсъждат екологични проблеми

На 12 март (понеделник),от 10.00 часа

Международна среща дискусия „Устойчивият и природосъобразен начин на живот „ ще се проведе в Стара Загора на 12 март (понеделник),от 10.00 часа  в конферентна зала „Загора“ на хотел „Сити“.
Форумът е по проект „Бъди устойчив, не изхвърляй бъдещето си“ на СНЦ „Академия на успеха“ в партньорство с Превантивно-информационния център по зависимости към Община Стара Загора. В него ще участват 31 младежки работници и младежки лидери от 10 държави (Полша, Испания, Словакия, Кипър, Гърция, Италия, Чехия, Литва, Турция, България), които са в Стара Загора от 7 до 14 март 2018 г. за обучителен курс по програма „Еразъм +“, ключова дейност 1 на Европейската комисия, администрирана за България от Центъра за развитие на човешките ресурси.
Устойчивият и природосъобразен начин на живот, като основна тема на срещата, ще провокира останалите поканени участници - доброволци от Младежки доброволчески клуб „Дарители на надежда“, представители на други местни младежки организации, на Тракийски университет,  Народно читалище „Родина-1860“, Център за подкрепа на личностното развитие към Община Стара Загора,
Международен младежки център, СНЦ „Зелени Балкани“, Сдружение за съвременно изкуство и култура „Различният поглед“ да споделят добри практики и нови идеи, да представят актуални постижения в сферата на екологията, рециклирането, използването на екологични материали в работата, оползотворяването на отпадъчни материали за творчество, съзидание и за други приложения.
Срещата ще бъде модерирана от Йордан Гочев, бакалавър по специалността „Екология и опазване на околната среда“ на Тракийски университет и доброволец към клуб „Дарители на надежда“. Той, освен че ще представи екологични постижения, актуални за регион Стара Загора, с интерактивни методи ще подпомага търсенето на отговори от всички участници за младежки перспективи, за устойчивост, за бъдеще с премерен риск.