КЕВР: Сделката за ЧЕЗ няма да повиши цената на тока

В случая няма никакъв ценообразуващ елемент, свързан с прехвърляне на акции

„Сделката за ЧЕЗ по никакъв начин няма да е причина за повишаване на цената на тока“, заяви пред БНР председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов. „Сключването на такава сделка, независимо кой е купувачът, по никакъв начин не влияе върху цената на електроенергията. Тя се определя по ясна методика. В случая няма никакъв ценообразуващ елемент, свързан с прехвърляне на акции”, подчерта той.

„Прехвърляне на акции от ЧЕЗ към „Инерком“ не може да бъде проверявано от Комисията за енергийно и водно регулиране, преди финализирането на сделката“, допълни още Иванов. По думите му контролът преди сключване на сделката трябва да се осъществи по параметри, които не са в правомощията на КЕВР. „Ние се произнасяме в два изрично разписани случая. Когато се извършва разпореждане с имущество, с което се осъществява лицензионна дейност на едно енергийно дружество. Няма подобна хипотеза, защото имуществото на лицензираните дружества ЧЕЗ „Електро“ – България и ЧЕЗ „Разпределение“ – България остава в цялост“, подчерта председателят на КЕВР.

„Вторият случай, в който може да се произнесем, е когато се извършват други сделки – те са изрично изброени, 4 на брой, в чл. 92 от Наредбата, но само в случаи, когато сделката се осъществява от лицензиант, а лицензиантите са ЧЕЗ „Електро“ и ЧЕЗ „Разпределение“. При това, за да се произнесе Комисията, трябва да постъпи, съгласно процедурата, заявление от тези дружества и ние в едномесечен срок се произнасяме. Няма съмнение, че ако след финализиране на сделката в един бъдещ момент подобно заявление постъпи в КЕВР, ние ще се произнесем, за да защитим обществения интерес“, обясни Иван Иванов.