Дигитализират част от старопечатния книжен фонд на читалище "Съгласие"

До края на месец март предстои сключване на договор между НЧ "Съгласие 1869" и СУ "Св. Климент Охридски"

До края на месец март предстои сключване на договор между НЧ "Съгласие 1869" и СУ "Св. Климент Охридски" за съвместна работа по дигитализация на  част от старопечатния книжен фонд на читалището. Основание за сключване на договора е специалната покана на ЦСВП  "Проф. Иван Дуйчев" при Университета.

Дигиталните копия от заснетите  ръкописи ще бъдат включени в дигиталната научно-изследователска библиотека "Зограф"  на  Университета и ще се предоставят за ползване на читалището.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен