РЗИ - Стара Загора забранява временно употребата на питейната вода в село Казанка

Животът

17-03-2018, 17:05

Снимка:

pixabay.com

Автор:

starazagorautre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

В четири селища в Добричката община водата не е годна за пиене

Както за пиене, така и за приготвяне на храна

РЗИ - Стара Загора забранява временно употребата на питейната вода в село Казанка за пиене и за приготвяне на храна, съобщиха от РЗИ-Стара Загора.
При мониторинг на водата, извършен на централен водоизточник в село Казанка, община Стара Загора, е установено отклонение в химичните показатели на водата за питейно-битови цели.
Направени анализи в лаборатория на Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българска академия на науките - София от два водоизточника показват концентрации 0,055 mg/l за ниска зона и резултат 0,045 mg/l за висока зона, които стойности са над максималната от 0,03 mg/l на естествен уран в питейна вода в село Казанка.
Във връзка с това РЗИ - Стара Загора направи предписание, до подобряване качествата на питейната вода, за временно ограничаване на ползването за питейни нужди и за готвене, което влиза в сила веднага.
Издаденото предписание е изпратено днес за изпълнение от ВиК - Стара Загора. Водоснабдителното дружество трябва да достави на населението в село Казанка вода за питейно-битови цели, отговаряща на изискването на Наредба номер 9 на МЗ. ВиК има задължение също и да уведоми хората за временното ограничение.
Нови проби от два водоизточника и взети от домакинство ще бъдат изпратени в Национален център по радиобиология и радиационна защита, за да бъде изследвана отново концентрацията на естествен уран.