Най-много приходи са постъпили в областната управа в Добрич от концесии по морето

Добруджанци

21-03-2018, 13:15

Снимка:

DobrichUtre.bg

Автор:

dobrichutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Дават на концесия плажовете „СБА" и „Иканталъка 2"

Разходите на областната управа през годината са достигнали 880 883 лева

Областната управа в Добрич е реализирала най-много приходи от концесии по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие за 2017 година, отчитат от институцията. Постъпленията от концесии на обекти по крайбрежието надхвърлят 210 000 лева. Акумулирани са приходи и от отдаване под наем на имоти - държавна собственост,от продажби на сгради и земя,от такси за административни и други услуги, от глоби, санкции и неустойки и други. Общо постъпилите средства в бюджета са около 270 000 лева.
Разходите на областната управа през годината са достигнали 880 883 лева като най-много средства са отишли за издръжка на администрацията, за възнаграждения и социални осигуровки, охрана на имоти - държавна собственост и други.