Фрапиращи дефекти при пешеходните пътеки в страната

За първи път има пълна картина за състоянието на пешеходните пътеки

"Данните от проверката на пешеходните пътеки показват фрапиращи пропуски", заяви главният прокурор Сотир Цацаров. Той припомни, че проверката беше възложена на 27 декември 2017 г. на министерствата на вътрешните работи и на регионалното развитие и благоустройството. "Целта бе да се установят несъответствия с нормативните изисквания, особено внимание бе обърнато на маркираните пешеходни пътеки в районите на училищата и детските градини. За периода са проверени близо 14 000 пътеки", поясни главния прокурор, предаде пресслужбата на МВР.

"Сред откритите нарушения са два пъти повече липсващи знаци от наличните в много области, неправилно разположение на пешеходните пътеки, неправилно маркиране и неправилна сигнализация. Не насърчавам споделената отговорност да размива конкретната отговорност на всяка от институциите", заяви категорично Цацаров, според когото „работата по превенция трябва да бъди критично засилена“. Главният прокурор разпореди Министерството на регионалното развитие и благоустройство да изготви регистър на пешеходните пътеки. Да представи предложения за такива проверки да се правят ежегодно, а неизпълнението на предписанията да се санкционира строго. Министерството на вътрешните работи да издаде разпореждания на местната власт да се отстранят нарушенията не по-късно от 30 юни 2018 година. Ще бъдат показани областите с най-съществените нарушения.

"13981 са проверените пешеходни пътеки, средно 499 на територията на всяка областна дирекция на вътрешните работи", заяви министър Радев. "Ние, институциите, направихме необходимото, застанахме заедно, за да изпълним възложената от главния прокурор задача. Днес отчитаме резултатите от извършената проверка и представяме анализ по области с констатирани нарушения - неправилно разположени, неправилно маркирани, износени, без сигнализация пешеходни пътеки. Най- системни са нарушенията в областите - Благоевград, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Варна, за всички тези констатации те ще получат конкретни предписания". Вътрешният министър подчерта, че за първи път имаме такава пълна картина за състоянието по тази линия в цялата страна.

"До 30 юни т.г. пешеходните пътеки по републиканската пътна мрежа в страната ще бъдат приведени в съответствие с изискванията към тях. Направената калкулация показва, че необходимият финансов ресурс за целта е 3,7 млн. лв.", съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.

"За да бъдат изпълнени изискванията, заложени в Наредба №2/17.01.2001 г. и Наредба № 12/05.07.2012 г., до 30 април 2018 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ ще изготви регистри на пешеходните пътеки по републиканската пътна мрежа. Така съществуващата към момента картина ще бъде обобщена и ще бъде внедрена в ГИС системата на агенцията", информира регионалният министър. Съвместно с Министерството на вътрешните работи регистърът ще бъде допълнен с информация и за останалите пешеходни пътеки в рамките на населените места и по общинските пътни мрежи, които са в компетенциите на местните власти.

"До 30 май всяко областно пътно управление ще заяви необходимия ресурс за привеждане на пешеходните пътеки по републиканските пътища, за които отговаря, в съответствие с нормативно изискуемите характеристики към тях. Средствата ще бъдат осигурени и необходимите дейности ще бъдат изпълнени до 30 юни. Ще предложим и нормативни промени, така че да не се размива отговорността на централната и местните власти", каза още министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Николай Нанков съобщи още, че пешеходните пътеки по републиканската пътна мрежа, които са 25% от общия брой в страната, са 3531, като 3326 са в населени места, а 205 са извън урбанизираните територии. От тях 80% не отговарят на различни изисквания от двете наредби. В 12% от случаите са използвани маркировъчни бои с цвят, различен от белия. 7% от пешеходните пътеки по републикански пътища, които минават през населени места, са на разстояние по-малко от 250 м. В 80% от случаите не е маркиран надписът „Погледни“. При над 80% не са спазени изискванията за ширина на пешеходната пътека. Маркировката е износена или напълно заличена при 65% от общия брой пешеходни пътеки по републиканските пътища. Добрата сигнализация изисква влагане на 4354 предупредителни знака съобразно изискванията за тяхното поставяне. Локализирани са и 80 броя, които трябва да се премахнат, като например съществуващи на магистрални участъци, което е недопустимо.

"До 30 юни 2018 година трябва да има промени в нормативната база", посочи главният прокурор Сотир Цацаров. На базата на това ще се извърши експертна оценка, ще бъдат дадени разпореждания до всички общински власти за привеждане в съответствие на констатираните нередности, както и въвеждане на санкции в случай на неизпълнение на предписанията. След тази дата той обясни, че ще има нова проверка, която ще обхване само населените места с най-големи нарушения. Цацаров бе категоричен, че при констатирани продължаващи нарушения, ще се налагат санкции на съответните кметове.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"