Предвижда се създаване на идентификационен номер за всеки туристически обект - всяко място за настаняване и заведение за хранене и развлечение ще имат свой собствен уникален номер. Това обяви министърът на туризма Николина Ангелкова на първото заседание на Обществения съвет към министъра на туризма.

По този начин ще се извърши единна класификация на туристическите обекти, ще спомогне по-доброто функциониране на Единната система за туристическа информация - ЕСТИ и ще бъдат елиминирани възможностите за дублажи с еднакви имена на обекти.

В Обществения съвет влизат представители на туристическия бранш, на научните среди и на организациите в туризма. На първото заседание на съвета присъстват близо 60 души. Идентификационният номер за обектите ще бъде въведен чрез промени в Закона за туризма, които се подготвят в момента.

В Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма ще бъдат включени и важните текстове, свързани с определяне на статута на националните курорти, коментира Ангелкова. Според нея, регламентацията ще спомогне за решаване на проблемите с финансирането, благоустрояването и поддържането и управлението на туристическата инфраструктура в тях.

Ангелкова допълва, че ще продължат засилените проверки на работата на туроператорите и туристическите агенти и затова според нея е важно министерството да има повече правомощия в последващия административен контрол.

За Ангелкова това може да стане със създаване на инспекторат към министерството, за да могат да се правят своевременни проверки на обектите, без да се чакат сигнали едва когато ситуацията стане нетърпима, уточнява министърът.

Като пример, тя посочва хотелът в Чифлика с падащи тавани и влага, в който туристите са настанявани и в мазето. Контролът за спазване правата на потребителите и в бъдеще ще продължи да се извършва от Комисията за защита на потребителите, обясни Ангелкова.

"Очакваме с измененията на Закона за туризма да се създаде и механизъм за обединяване на туристическия бранш и развитие на устойчив и екологосъобразен планински и ски туризъм. В новите текстове ще бъдат включени и решенията на експертните групи, които работят по проекта от повече от година", декларира Ангелкова.

Тя съобщи, че окончателното предложение за Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за туризма ще бъде качено на официалната страница на министерството до 2 седмици. След това той ще подлежи на едномесечно обществено обсъждане, в този период всички заинтересовани страни ще могат да изпращат мнения и предложения.

Министър Ангелкова представи пред Обществения съвет основните промени, които експертите подготвят в Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения. В унисон с приоритета на правителството за намаляване на административната тежест пред бизнеса ще има съществено облекчаване в някои изисквания.

Планира се вече да няма специално условие за кубатура на стаите в четиризвездните и петзвездните хотели, остават правилата за определена големина на помещенията, но като квадратура, стана ясно по време на съвета.

Възможно е да отпадне и задължението да има непременно климатик в стаите на планинските хотели, вероятно ще може висококатегорийните хотели да избират дали да имат бюро за обмяна на валута или не, обясниха експертите от Министерството на туризма.

Промените обаче ще бъдат обсъдени с бранша. Представителите му ще имат възможност да посочат текстове, които сега не работят и трябва да бъдат променени. 

"За мен обаче на първо място е важно качеството на туристическия продукт. Така че при преоценка на досегашните изисквания ще останат тези, които гарантират доброто обслужване на клиента", коментира Ангелкова.

Тя допълни, че се работи активно за пряка връзка между бизнеса и образованието, наемането на работници от трети страни е изход, но само временно решение.