Добричката община ще подкрепи с над 500 000 лева развитието на земеделския отрасъл

Общината ще предостави над 22 000 декара пасища и мери на фермери

Община Добричка ще подкрепи с ресурс от близо 506 000 лева през 2018 г. развитието на селското стопанство като конкуретноспособен отрасъл. Това предвижда общинският план за развитие - 2014-2020, който общинският съвет обсъди на свое заседание, съобщава БТА. По-голяма част от средствата ще бъдат вложени в дейности за съхраняване на околната среда с приоритет за развитие на биологичното земеделие.
Общината ще насърчи частни инвеститори да създадат предприятия за преработка на земеделска продукция и ще определи терени за производство и складова дейност. На икономически форум предприемачите ще бъдат запознати с потенциала в развитието на общината и ще бъде създадена карта с бизнесзони. На поредица от информационни събития местните производители ще научат повече за новостите в биоземеделието. Младите фермери ще бъдат подпомогнати да кандидатстват в кампанията за директните плащания през 2018 г.Общината ще предостави през новата стопанска година над 22 000 декара пасища и мери на фермери за отглеждане на животни, предвижда общинският план за развитие.