Велики четвъртък

Животът

05-04-2018, 07:59

Снимка:

БПЦ

Автор:

dobrichutre.bg

Всичко от Автора

Тайната вечеря и боядисване на яйцата

Велики четвъртък – най-важният ден от Страстната седмица. Денят е свързан с четири събития - Тайната вечеря и установяването на Светите тайнства, усърдната молитва на Господа и предателството на Юда.
Преди вечерята Христос умил краката на апостолите си, а след нея взел хляб, благословил го, разчупил го, раздал го на учениците си и казал: "Вземете, яжте, това е Моето тяло, пийте от нея, защото това е Моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на греховете". След причастието Иисус признал пред учениците си, че ще бъде предаден.
На този ден свещенослужителите изнасят кръста от олтара, което символизира носенето му от Христос към Голгота. По време на маслосвета, всеки желаещ мирянин бива помазан с елей за здраве.
Според християнските традиции яйцата се боядисват рано сутринта. Първото яйце трябва да бъде червено. С него се прави кръстен знак върху челата на децата, а след това и на всички останали от семейството.