Община Добрич е на седмо място в Рейтинг на активната прозрачност на Програма Достъп до информация

Одитът се прави в 567 български администрации, сред които и 265-те български общини

Добрич е в челната десетка в Рейтинга на активната прозрачност на Програма Достъп до информация. Резултатите от годишния одит на интернет страниците на институциите, Рейтинг на активната прозрачност 2018 и Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините бяха представени от Програмата на 18 април в пресклуба на БТА в София. Одитът е проведен в 567 български администрации, сред които и 265-те български общини, за да се проследи нивото на прозрачност и предоставяния достъп до информация. Община Добрич е оценена на седмо място сред общините за 2018 г. и отново на седмо място сред всички 567 институции в сравнителен рейтинг, обхващащ периода от последните три години. Оценяваните индикатори са тематично обособени - по множество подкритерии са детайлно оценявани степента наизпълнение на задълженията на институциите по Закона за достъп до обществена информация, съдържанието на секция „Достъп до информация“ в сайтовете, бюджетната и финансова прозрачност и интегритет, както и пригодността на сайтовете за ползване от хора със зрителни увреждания.През годините Община Добрич винаги е заемала челни позиции за своите действия, които гарантират прозрачност и открито управление на местната власт. Независимото проучване на Програма Достъп до информация утвърждава успешни практики, свързани с предоставянето на информация и прозрачност на публичните процеси.  Снимка на Деня

Щрихи от Плевен