След КСНС: Отпускат повече средства за армията

Политика

19-04-2018, 20:14

Снимка:

Facebook

Автор:

Моника Гаджанова

Всичко от Автора

Нерешените международни конфликти излагат на риск националната ни сигурност

Правителството се ангажира да актуализира средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. с цел повишаване на разходите за отбрана до 2024 г. на 2% от БВП в срок до октомври 2018 г. Това стана ясно след провелото се заседание на Консултативния съвет по национална сигурност при президента Румен Радев. Сред другите решения взети на КСНС е да се ускори процеса на модернизация на армията, което включва преодоляване на недостига на личен състав, ускоряване на внасяне на проектите за инвестиционен разход и тяхното съгласуване от МС с последващо приемане от НС до юни 2018 г., възстановяване на техниката и въоръжението. Другата точка, приета на КСНС е да се ускорят промените в Закона за вероизповеданията,  който да гарантира защита на традиционните български вероизповедания и недопускане на радикализация на религиозна основа.

Констатирано бе, че българската армия изпълнява част от задачите си в ограничен обем поради неокомплектованост и старо оборудване. Предприетите мерки не могат да дадат бърз резулт. Нямаме адекватност на мерките за запазването на личния състав, техниката ни е несъвместима технически със стандартите на НАТО.

"Армията намаля с близо 1000 човека, старата техника остаря с още 1 година, а нова не бе придобита. Обстановката около нас не стана по-спокойна", заяви Радев.

Заседанието на КСНС продължи повече от 5 часа и бе свикано заради рисковете и заплахите пред националната сигурност.

„Съществените промените в геополитиката среда, отличаващи се с особена динамика в последно време,  изправят България пред нови предизвикателства.“, посочи Румен Радев.

„Неразрешените кризи с геополитическа значимост, процесите на дестабилизация в Черноморския регион и Източното Средиземноморие, нарастващата геополитическа конкуренция в Западните Балкани,  международният тероризъм, миграционния натиск, конфликтите в Близкия изток и Азия продължават да излагат на риск националната ни сигурност, сигурността в целия регион, а и в евро-атлантическата зона като цяло.“, заяви държавният глава.