Изпит по математика I за кандидат-студенти в СУ

Животът

22-04-2018, 10:27

Снимка:

sofiautre

Автор:

sofiautre

Всичко от Автора

Ще се проведат и изпити по теология и музика

Днес от 9:00 в Софийския университет "Св. Климент Охридски" започна изпитът по математика - първо равнище, предават от университета.

Той е писмен и от 2016 година форматът му съвпада напълно с този на матурата по математика:
20 задачи с избираем отговор от 4 възможности. Кандидат-студентът отбелязва със знак Х кръгчето с буквата на съответния отговор;
5 задачи с отворен отговор. Кандидат-студентът записва само отговора на задачата на съответния ред в листа за отговори;
3 задачи с цялостно решение. Кандидат-студентът излага решенията на задачите в свитъка за решения, като трябва да се стреми да изложи решенията на задачите пълно, кратко и ясно, използвайки въведената в училище математическа символика. Необходимо е решението на всяка задача да съдържа кратки обосновки и обяснения за означенията и въз основа на кои теореми, аксиоми или определения са извършени съответните доказателства, пресмятания, построения и изводи.

При решаването на всички задачи се използват знания от различни теми на програмата по математика за задължителна подготовка. Решаването на задачите не предполага използването на помощни изчислителни средства.

При провеждането на изпита се допуска използването на химикалки (пишещи синьо), черен молив, линийка, триъгълник, пергел и гума. Не се разрешава ползването на калкулатори, електронни бележници и портативни компютри.

Единственото разрешено помагало по време на изпита е Справочник по математика за кандидат-студенти, издаден от Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски" не по-рано от 2007 г. (с червена корица).

Време за провеждане на изпита е 4 часа.

От 12:00 ще се проведе устен изпит по теология за кандидат-студенти в Богословския факултет.

От 14:00 започва изпитът по музикален инструмент или пеене за кандидат-студенти. Кандидатите, които се явяват с музикален инструмент могат да ползват всички видове инструменти използващи се в симфоничния, естрадния, духовия и народен оркестър; кандидатите, които се явяват с пеене (класическо, народно, естрадно) трябва да си осигурят съпровод на пиано или друг музикален инструмент.

Всички кандидати са задължени да изпълнят наизуст две музикални произведения по избор.