Областни управители и експерти обсъждаха стандартизирането на административните услуги

Мисия

25-04-2018, 12:46

Снимка:

областна администрация

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Дискусията се проведе в Арбанаси

Една и съща услуга да се предоставя по един и същи начин във всички областни администрации в страната. Около това предложение се обединиха всички областни управители и експерти от областните администрации в страната, които участваха в кръгла маса за представяне на резултатите от инвентаризацията на услуги, режими и регистри. По време на дискусията бяха обсъдени теми свързани със стандартизиране на административните услуги на областните администрации и подобряване на организацията и поддържане на регистрите в държавната администрация, като се унифицира предоставянето на най-често използваните вътрешно-административни услуги. 
Дискусията, която се проведе в Арбанаси, е част от проекта „Трансформация на модела на административно обслужване“, изпълняван от Администрацията на Министерски съвет. Целта е превръщането на удостоверителните услуги за гражданите и бизнеса във вътрешно-административни услуги. По тази тема бе постигнато съгласие да отпаднат поне пет от услугите, което трябва да е факт, най-късно от 01 януари 2019 г. След това отпадналите услуги ще станат  вътрешно служебни дейности. Освен това предоставяните услуги, чийто краен ползвател са гражданите и бизнесът, ще бъдат електронизирани. 
Дискусията бе открита от областния управител на Велико Търново проф. д-р Любомира Попов. "Приветствам участниците в тази среща, която е от важно значение не само за подобряване на услугите, а и  за намаляване на административната тежест при предоставянето от държавната администрация на услуги и информация на гражданите  и бизнеса. Този процес трябва да обхване не само администрацията на областно ниво, но и във всички държавни и териториални  структури.
Вместо да изискваме от потребителите да предоставят информация, която е налична в нашите масиви, гражданите ще я получават по служебен път, това е първата стъпка от този процес на улесняване на достъпа до услуги. Резултатите от проекта ще са база за следващите стъпки в процеса на намаляване на административната тежест в страната", каза тя при откриването на форума.
Участниците в срещата бяха директорът на дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет Красимир Божанов, представител на политическия кабинет на заместник министър-председателят Томислав Дончев, представители на областните администрации от цялата страна.