Водата в Добрич може да се използва за питейно-битови нужди

След взети проби от 9 пункта

На 23 април 2018 г.  след отстраняване на аварията при Помпена станция "Приморци" и възстановяване на водоподаването във водопроводната мрежа на гр. Добрич, РЗИ-Добрич извърши контролно пробонабиране на вода от 9 пункта при крана на потребителите  в града. Изследвани са общо 9 проби вода по физико-химични и микробиологични показатели. Получените резултати отговарят на здравните изисквания. Водата от водопроводната мрежа на гр. Добрич може да се използва за питейно - битови нужди, съобщават от РЗИ-Добрич.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен