Народните представители от ГЕРБ – Пловдив област отправиха питания за инфраструктурни проекти

Новините

28-04-2018, 16:20

Снимка:

plovdivutre.bg архив

Автор:

plovdivutre.bg

Всичко от Автора

След одобряване на парцеларния план ще започнат действия по процедурите за придобиване на земя за държавна нужда

Ген. Константин Попов, д-р Христо Грудев, Запрян Янков и Младен Шишков  поискаха информация от министър Нанков във връзка с инфраструктурни проекти на територията на Пловдив област. В питанията си депутатите настояват за конкретни ангажименти от страна на държавата за по-бързото реализиране на ремонтите. Става въпрос за основния ремонт на републиканския път II -58 Кърджали - Асеновград и за кръгово кръстовище на републикански път II -86 Пловдив -Асеновград.
Отговорът на министър Нанков не закъснява. Той вече е факт в писмен вид, съобщи ген. Попов. От него става ясно, че основният ремонт на пътя Кърджали – Асеновград е заложен в инвестиционнната програма на АПИ за 2018 година. За отсечката има проектна готовност. В случай, че решенията за избор на изпълнител не бъдат обжалвани, според министър Нанков, се очаква строителството да започне още тази година. Срокът за извършване на ремонта е 24 месеца, пише в отговора на министъра. Стойността на обекта възлиза на 23 970 000 лв. Що се отнася до кръговото на пътя Пловдив – Асеновград в отговора на министърът се казва, че към момента е в процес на изпълнение Лот 6 „Път И-86 Пловдив - Асеновград с обща дължина 10,3 км, финансиран със средства по ОП „Региони в растеж" 2014-2020 г. В участъка пътят ще бъде преоформен в четирилентов, ще се изгради ново ляво платно, а дясното платно ще се рехабилитира. Съществуващото към момента  кръстовище вече няма да е адекватно на променените пътни условия за движение след приключване на строителството на участъка и няма да може да осигури необходимото ниво на пътна безопасност. По проект  ще бъде изградено ново кръгово. То ще обединява четири пътя: обходен път на гр. Пловдив (бъдеща разработка за продължение на път 11-56), път за гр. Асеновград, път за гр. Пловдив и път за гр. София. По думите на Нанков проектът за кръговото кръстовище  с Възложител община Пловдив вече е представен в Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ), включително и парцеларният план. Задълженията на АПИ за извършване на всички съгласувания на проекта и на парцеларния план са изпълнени, като на 13.04.2018 г. парцеларният план е внесен за разглеждане от НЕСУТРП към МРРБ. След одобряване на парцеларния план ще започнат действия по процедурите за придобиване на земя за държавна нужда. След приключване на отчуждителните процедури техническият проект ще бъде внесен в МРРБ за одобряване и издаване на разрешение за строеж. От писмото на министъра става ясно, че в случай, че няма обжалване на отчуждителния акт, се предвижда  в последното тримесечие на тази година да бъде издадено разрешението за строеж. Срокът за изпълнение на строително - монтажните работи ще бъде 6 месеца. Ако решенията за избор на изпълнители не бъдат обжалвани, се очаква в рамките на настоящата година строителството да започне.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен