Благодарствена грамота за Община Казанлък

От Фондация „Сийдър“

Рекорден брой гости - дългогодишни партньори и нови приятели, приели хуманната кауза за грижа към беззащитните деца събра тази вечер в София годишната среща на Фондация „Сийдър“.

Александрина Димитрова, Изпълнителен директор на Фондацията връчи на Община Казанлък, представена от Цветолина Цветкова, заместник-кмет по „Проекти с външно финансиране и хуманитарни политики“  в Общината Благодарствена грамота за успешното партньорство през 2017г. С пожелания топлото и успешно сътрудничество да продължи на Фондация „Сийдър“ бе връчен Почетен плакет от името на Кмета Галина Стоянова.

Като „година на нови преживявания и приключения за децата и младежите, на нови партньорства, на утвърждаването на „Сийдър“ като водеща организация в социалния сектор у нас“ определи 2017г. Александрина Димитрова.

„Сийдър“ сега управляват 9 социални услуги в страната, имат 93 служители на терен и 6 в централата в София.

В дългосрочен план целта на фондацията е децата и младежите да растат обичани, все по-самостоятелни, да взимат собствени решения и там, където е възможно да започнат работа.

В Центровете от семеен тип и Защитеното жилище в Казанлък работят общо 39 служители на фондацията, сред които социални терапевти, ръководители екип, социални работници, трудотерапевти, рехабилитатор.

В Града на розите фондация „Сийдър“ в партньорство с Община Казанлък управлява три Центъра от семеен тип и едно Защитено жилище. Там се предоставят денонощни индивидуални грижи за 44 деца, лишени от родителски грижи, много от тях – с интелектуални и физически увреждания, често – с травматични прежиявания от детството. Един от тях бе героят на кратко филмче за работата на фондацията младият Стефчо от Казанлък, който осезателно напредва и среща все повече нови приятели. Кратко бяха представени момичета и момчета от казанлъшките къщички, които развиват своите дарби и обич към българския фолклор.

Общият капацитет на къщичките е за 50 деца. За всички тях е осигурен достъп до съответното ниво на образование.

Приятелството с община Казанлък датира още от 2005г., когато в Казанлък е създадена „Сийдър“. Фондацията бързо се превръща от местна в национална. Официално, партньроството става факт през ноември, 2015г.