В ДЛС „Балчик” съставиха акт за замърсяване в гората

Законът за горите предвижда глоба от 200 до 2000 лв. за изхвърляне на отпадъци и строителни материали

Акт за замърсяване в горите съставиха служители на ДЛС „Балчик”. При обход на стопанството те установили нарушител, който изхвърлял отпадъци в държавна гора.

Законът за горите предвижда глоба от 200 до 2000 лв. за изхвърляне на отпадъци и строителни материали, замърсяващи горските територии, напомнят от Североизточно държавно предприятие, част от което е и ДЛС „Балчик”. Горските стражари апелират гражданите да изхвърлят отпадъците само на регламентираните за целта места. Наред с вредите от замърсяването, безотговорно изхвърлените боклуци създават предпоставки и за възникването на горски пожари, предупреждават още от СИДП.

През изминалата седмица при извършените проверки в обхвата на ДЛС „Балчик” са съставени общо 4 акта.  Задържани са 0,03 кг незаконно добити недървесни горски продукти.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"