Изложба "Науката - в центъра на европейските политики" в НДК

Експозицията е разделена на няколко тематичните сектора

Интерактивна мултимедийна изложба на Съвместния изследователски център към ЕК се откри в Централно фоайе на НДК, предават от пресслужбат на двореца на културата. Експозицията, която представя връзката между науката, политиката и гражданите на ЕС, ще може да бъде посещавана до 19 май, когато в зала 1 има събитие.

Изложбата съпътства провеждащата се на 3 и 4 май 2018 г. в НДК конференция "Интелигентно специализиране и трансфер на технологии като двигатели на новаторството за регионален растеж". Конференцията се организира от Съвместния изследователски център към ЕК и е част от програмата на Българско председателство на Съвета на ЕС - Bulgarian Presidency Council of the EU. Участниците в нея обсъждат и изследват възможностите и предизвикателствата пред Европа в областта на създаването на умения, знанията и технологиите, научните изследвания, дигиталната икономика, развитието, образованието, заетостта и иновациите, със специален фокус върху региона на Югоизточна Европа и Западните Балкани.

Колко енергия се потребява в Европейския съюз и откъде идва тя? Как работи кръговата икономика? Какво означава биоикономика? Как ЕС се подготвя за реакция на природни бедствия? Как да сме сигурни, че научните постижения формират политиките на ЕС? Отговорите на тези и много други въпроси може откриете в интерактивната мултимедийна изложба.

Експозицията е разделена на няколко тематичните сектора: справедливост и икономика, ядрена сигурност и безопасност, Енергиен съюз, миграция и демография, въздух, вода и природни ресурси, регионална политика.