Развитието на инфраструктурата на Добрич е сред приоритетите на общината

Със средства за реконструкция на улична мрежа, тротоари и други от 5'081'398 лева

Развитието на инфраструктурата на Добрич е сред приоритетите на общината Добрич, това заяви на днешната оперативка кметът на града Йордан Йорданов.

Към момента има депозиран за оценка в междинно звено проект по ОП „Региони в растеж” с приоритетна ос  Интегрирано и устойчиво  градско развитие. Улиците, които са включени в този проект са:

- Зона с преобладаващ социален характер -- жилищен квартал Балик-Йовково --- улично платно и тротоари 24 877 кв.м., благоустрояване 13 722 кв. м.

- ул. Теменуга благоустрояване, озеленяване и реконструкция на комб. детска и спортна площадки;

- ул. Детелина (от ул. Тракия до ул. Роза)

Зона с публични функции с висока обществена значимости -- Централна градска част --- улично платно и тротоари 33 656 кв.м., благоустрояване 2 846 кв. м.

- ул. Св. Св. Кирил и Методий (от бул. Добричка епопея до паркинг на хотел България)  Благоустрояване, озеленяване и изграждане на нова комб. детска площадка, тенис маса и фитнес уреди;

- ул. Георги Кирков (от ул. цар Петър до бул. 25-ти Септември)

- ул. Максим Горки (от ул. Независимост до бул. 3-ти Март)

- ул. Стоян Михайловски (от ул. Любен Каравелов до ул. Максим Горки);

Предвидените СМР дейности имат за цел да осигурят подобряване на състоянието на уличната мрежа, прилежащи тротоари и зони за паркиране, повишаване на комфорта на пътуване и подобряване на пропускателната възможност на възлова пътна инфраструктура, подобряване на безопасността.

СМР - реконструкция на улична мрежа, тротоари и други - 5'081'398,25лв.

СМР - изграждане, възстановяване и благоустрояване на зони за обществен отдих - 1'419'122,89 лв.