Община Тервел предоставя 26 поземлени имота на търг

Той ще се проведе на 11 юни

Община Тервел ще предостави 26 поземлени имота на публичен търг за продан, съобщават от кметската управа. Сред парцелите - частна общинска собственост, има ниви, лозя, терени за застрояване. За най-скъпия имот с площ малко над три декара в Тервел общината иска поне 10 547 лева.
Нивите, които се предлагат в селата Безмер, Мали извор, Професор Златарски и са под десет декара, вървят с начална тръжна цена от 1596 лева до 6688 лева.
Общината търси стопани за лозя в селата Безмер, Зърнево, Главанци - повечето с площ около половин декар. Поземлени имоти се предлагат и в Жегларци, Божан, Ангеларий. Публичният търг ще се състои на 11 юни в заседателната зала на общината.