ДГС „Добрич” ускорява естественото възобновяване на 400 дка гори

Инж. Цанко Николов отбеляза новостите, които се прилагат в областта на маркирането и подпомагането на естественото възобновяване

На съвещание по стопанисването на горите директорът на ДГС „Добрич” инж. Цанко Николов отбеляза новостите, които се прилагат в областта на маркирането и подпомагането на естественото възобновяване. „На площ от над 400 дка чрез механизирано почистване на храсти в отдели със затруднено естествено възобновяване ще ускоряваме процесите в горите, които гарантират устойчиво развитие на местните видове”, отчете той пред колегите си.
Участие в работната среща взеха инж. Тодор Гичев, който оглавява Регионалната дирекция по горите – Варна, инж. Иван Любенов и инж. Росен Русев от Североизточно държавно предприятие, служители на ДГС „Добрич” и горски инспектори от РДГ.
В рамките на съвещанието бяха анализирани четири обекта с характерните видове сечи за района на ДГС „Добрич”. Въз основа на натрупания опит и изследваните резултати специалистите дискутираха приложението на Наредбата за сечите в горите и трудностите, които възникват в практиката.
До края на месеца ДГС „Добрич” ще реализира поредица от лесовъдски мероприятия, свързани с отглеждането на горски култури на обща площ от около 60 дка край селата Паскалево, Врачанци и Дряновец. В три горски района в момента се извършва окопаване на фиданките, така че да бъде подпомогнат растежът на насажденията.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"