Регламентът за защита на личните данни в ЕС влиза в сила

Прилагането и спазването на регламента ще бъде отговорност на национални регулатори

Регламентът за защита на личните данни във всички страни от Европейския съюз влиза в сила от днес. Целта на новия документ е увеличение на правата на потребителите по отношение на техните лични данни, уведомиха от ЕК.

Всеки доставчик на услуги ще бъде задължен да предоставя на клиентите си достъп до подадените от тях данни, както и право на промяната им или пълното им заличаване. Регламентът предвижда специални технически и организационни мерки, които доставчиците на тези услуги трябва да осигурят, за да ги предлагат на европейските граждани и съответно да обработват личните им данни според изискванията на новата регулация.

Регламентът ще се прилага и по отношение на дружества и лица, които са извън територията на ЕС, но в търговската си дейност обработват лични данни на европейски граждани.

Прилагането и спазването на регламента ще бъде отговорност на национални регулатори. Предвижда се и централен орган, който ще се нарича Европейски борд за защита на информацията. Неговата цел е да подпомага еднаквото прилагане на регламента във всяка държава и да действа като форум за регулаторите, а при спорове да издава задължителни решения. По предварителна информация обаче, много от националните регулатори не са подготвени за прилагането на тази мярка.

В специално изявление заместник-председателят на ЕК , отговарящ за цифровия единен пазар Андрус Ансип заяви: "Неприкосновеността на личния живот на европейските граждани ще бъде по-добре защитена, а предприятията ще ползват един и същ набор от правила в целия ЕС. Надеждните правила за защита на данните са базата за функционирането на единния цифров пазар и за процъфтяването на интернет икономиката. Новите правила гарантират, че гражданите могат да имат доверие в начина, по който данните им се използват, и че ЕС може да се възползва максимално от възможностите, предлагани от основаната на данни икономика".

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова добави, че личните данни са златото на 21-ви век. "Ние оставяме данните си на практика с всяка направена стъпка, особено в цифровия свят. Що се отнася до личните данни днес, хората са изложени като в аквариум. Защитата на данните е основно право в ЕС", каза Йоурова.

ЕК отпусна 1,7 милиона евро за съфинансиране на обучението на специалисти в областта на защитата на данните. Още 2 милиона евро бяха отпуснати, за да се помогне на националните органи за защита на данните да достигат до предприятията, по-специално МСП, и физическите лица.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен