Свободните работни места в областта

От бюрото по труда към 25 май 2018 година

Свободните работни места в областта от бюрото по труда в Добрич:

  491     Камериер/камериерка                                                                                                                                    4

  227     Фелдшер                                                     Висше (ФЕЛДШЕР)                                                                        1

  622     Медицинска сестра                                       Висше / Здравни грижи (мед. сестра)                                               2

  228     Медицинска сестра                                       Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)                                     2

  760     Счетоводител, оперативен                             Висше / Икономически науки (Икономика),Средно /                           1

                                                                            Икономически науки                                       MS office

  520     Счетоводител                                              Висше / Икономически науки (с финансово-                                     1

                                                                            счетоводна насоченост),Висше / Счетоводство и ОФИС-ПАКЕТ,

                                                                                                                                               счетоводни продукти

  721     Уредник, музей                                            Висше / История и археология                                                       1

                                                                                                                                               WORD

  598     Лекар                                                         Висше / Медицина                                                                        4

  526     Лекар                                                         Висше / Медицина                                                                        6

  621     Счетоводител                                              Висше / Счетоводство и данъчно облагане                                       1

                                                                            (счетоводство и контрол, финанси)                   база данни и

                                                                                                                                               интернет, офис

  562     Рехабилитатор                                            Висше / Терапия и рехабилитация (Рехабилитатор)                          Английски, Руски   1

  421     Преподавател, чужд език в извънкласни и         Висше / Чужди езици и филологии (Английска                                  1

           извънучилищни дейнос                                 филология, придобита квалификация)

  534     Администратор, хотел                                   Висше,Средно                                                Английски, Немски    1

                                                                                                                                               Приложен софгуер

  716     Мияч, превозни средства (ръчно)                    Начално                                                                                     1

  789     Общ работник                                             Начално                                                                                     2

  837     Берач, плодове и зеленчуци                           Начално (берач на малини)                                                           8

  708     Гладач, ютия                                                Начално (гладач),Основно (гладач)                                                 1

  609     Работник, строителството                             Начално (пътен работник),Основно (пътен работник)                       1

  544     Общ работник                                             Начално,Основно                                                                        3

  619     Общ работник                                             Начално,Основно                                                                        1

  680     Машинен оператор, пералня/перачница          Начално,Основно                                                                        1

  583     Мияч, съдове (ръчно)                                    Основно                                                                                    2

  537     Производител, обувки (ръчно)                       Основно                                                                                    5

  527     Шивач, мъжко/дамско облекло                        Основно                                                                                    3

  746     Работник, сезонен                                        Основно                                                                                    41

  479     Камериер/камериерка                                   Основно                                                                                    2

  508     Производител, обувки (ръчно)                       Основно                                                                                    3

  484     Камериер/камериерка                                   Основно                                                                                    2

  557     Общ работник                                             Основно                                                                                    2

638     Машинен оператор, пералня/перачница          Основно                                                                                    2

  835     Работник, животновъд                                   Основно                                                                                    2

  507     Шивач, обувки                                             Основно                                                                                    3

  463     Камериер/камериерка                                   Основно                                                                                    4

  754     Общ работник, промишлеността                    Основно                                                                                    4

  627     Производител, обувки (ръчно)                       Основно                                                                                    5

  645     Общ работник                                             Основно                                                                                    3

  486     Камериер/камериерка                                   Основно                                                                                    1

  653     Работник, сезонен                                        Основно                                                                                    5

  459     Чистач/ Хигиенист                                        Основно                                                                                    4

  379     Шивач                                                        Основно                                                                                    5

  803     Чистач/ Хигиенист                                        Основно                                                                                    2

  814     Работник, сглобяване на детайли                    Основно                                                                                    2

  659     Мияч, превозни средства (ръчно)                    Основно                                                                                    2

  473     Камериер/камериерка                                   Основно                                                                                    5

  380     Гладач                                                        Основно                                                                                    5

  749     Чистач/ Хигиенист                                        Основно                                                                                    4

  607     Бояджия, превозни средства                          Основно (автобояджия)                                                                1

  488     Готвач                                                        Основно (готвач)                                                                         2

  542     Помощник-готвач                                         Основно (Готвач),Средно (Готвач)                                                  3

  700     Заварчик                                                     Основно (заварчик СО),Средно (заварчик СО)                                  1

  496     Заварчик                                                     Основно (заварчик),Средно (заварчик)                                            2

  725     Камериер/камериерка                                   Основно (камериер/ка)                                                                 5

  478     Камериер/камериерка                                   Основно (камериер/ка)                                                                 1

  471     Камериер/камериерка                                   Основно (камериер/ка)                                    Английски               2

  560     Камериер/камериерка                                   Основно (камериер/ка),Средно / Хотелиерство,                                4

                                                                            ресторантьорство и кетеринг (камериер/ка)

  834     Бояджия, изделия от дърво                            Основно (лакиране на мебели)                                                      1

  748     Мияч, съдове (ръчно)                                    Основно (мияч)                                                                           3

  730     Мияч, съдове (ръчно)                                    Основно (мияч)                                                                           2

  457     Мияч, съдове (ръчно)                                    Основно (мияч)                                                                           3

  795     Помощник-готвач                                         Основно (пом. готвач)                                                                  3

  462     Помощник-готвач                                         Основно (пом. готвач),Средно (пом. готвач)                                     1

  751     Помощник-готвач                                         Основно (пом. готвач, готвач),Средно /                                            1

                                                                            Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (пом.

  794     Работник, кухня                                           Основно (рабатник, кухня)                                                            1

  793     Сервитьор                                                  Основно (сервитьор),Средно / Хотелиерство,     Немски, Английски    3

                                                                            ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)

  533     Спасител, басейн                                         Основно (Спасител),Средно (Спасител)                                          1

  813     Тапицер                                                     Основно (тапицер)                                                                      1

  497     Автомонтьор                                               Основно (Технически умения),Средно                                            2

                                                                            (АВТОМОНТЬОР)

  836     Машинен оператор, шиене на облекла            Основно (шивач)                                                                         3

  825     Шивач, мъжко/дамско облекло                        Основно (шивач)                                                                         5

  362     Шивач, обувки                                             Основно (шивач)                                                                         2

  628     Шивач, обувки                                             Основно (шивач)                                                                         5

  649     Шофьор, товарен автомобил                         Основно (шофьо кат. С),Средно (шофьо кат. С)                                2

  672     Шофьор, товарен автомобил                         Основно (шофьор),Средно / Транспортни  услуги (С,                        1

                                                                            СЕ)

  796     Готвач                                                        Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                  1

                                                                            кетеринг (готвач)

  629     Готвач                                                        Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                  4

                                                                            кетеринг (готвач),Средно / Хотелиерство,

  651     Готвач                                                        Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                  3

                                                                            кетеринг (готвач),Средно / Хотелиерство,

  729     Помощник-готвач                                         Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                  2

                                         Снимка на Деня

Щрихи от Плевен