Увеличава се броят на нощувките в областта

Чужденците са предимно от Румъния

През март 2018 г. в област Добрич са функционирали 46 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, съобщават от ТСБ в Добрич. Броят на стаите в тях е 2.0 хил., а на леглата - 4.2 хиляди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2018 г., е 11.8 хил., или с 4.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през март 2018 г. се увеличават с 11.9% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 5.9 хиляди.

Пренощувалите чужденци са 1.4 хиляди. Чуждестранните туристи посетили област Добрич са предимно от Румъния (47.6%), Руската федерация (10.2%), Турция (5.3%) и Германия (5.2%).

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2018 г. намалява с 5.0 процентни пункта в сравнение със същия период на 2017 г., като достига 9.0%.

Приходите от нощувки през март 2018 г. достигат 602.0 хил. лв., като приходите от български граждани  са 71.1%, а от чужди граждани - 28.9%.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен