Започнаха големи ремонти в Центрoвете за настаняване от семеен тип 1 и 2 в Добрич

Общата стойност на дарените средства е 65 850 лв.

В Центровете за настаняване от семеен тип  1 и 2 за младежи и деца без увреждания, който се помещава в бившия дом „Дъга“ на адрес ЖК „Дружба“ 57 се извършва ремонт с дарителски средства. Дарението е от американската компания do TERRA с дъщерно дружество „Есетере България“. Социално-отговорният бизнес в лицето на компанията за пореден път ще инвестира в здравето и сигурността на децата в Добрич. Ще бъдат ремонтирани изцяло 9 санитарни помещения и ще се подмени ВиК инсталацията. В момента е свален стария санитарен фаянс и теракот, за да се премине към поставянето на нови материали. Всичко това ще доведе до  комфорт за децата, които посещават социалното заведение и за служителите, които се грижат за тях. Общата стойност на дарените средства е 65 850 лв. Центровете за настаняване от семеен тип 1 и 2 са разкрити като делегирана от държавата дейност през 2010 г. и от тогава се управляват от Община Добрич. Капацитетът на двата центъра е от 30 деца и младежи без увреждания. Те са на възраст от 3 до 20 г. и се настаняват чрез дирекция „Социално подпомагане“ и съдебно решение на Добрички окръжен съд като мярка за закрила за деца в риск.