Фонд “Научни изследвания” ще се срещне с Пловдивската научна общност

Идва с информация за нова програма, в която България е легитимен участник от май 2018 г.

Днес от 11:30 ч. в Аудиторен комплекс – V аудитория на МУ-Пловдив гостува ръководството на Фонд “Научни изследвания” с екип от Фонда с информация за нова програма, в която България е легитимен участник от м. май 2018 г. (ERA-NET) и предстоящата конкурсна сесия на EuroNanoMed III.
Екипът на Фонд “Научни изследвания” се представя от:
– Проф. д-р Веселин Брезин – управител на Фонд „Научни изследвания“
– Проф. дмн Николай Еленков Лазаров – председател на Изпълнителния съвет на ФНИ
– Проф. д-р Диана Илиева Копева – член на Изпълнителния съвет на ФНИ
– Проф. дфн Диана Петрова Иванова – член на Изпълнителния съвет на ФНИ
– Магдалена Александрова – експерт ERA-NET, EuroNanomed III
Срещата е за цялата Пловдивска научна общност (университети, колежи, звена на БАН и други научни организации). Представителите на ФНИ са отворени за дискусия по текущи въпроси към Фонда, в т.ч. предстоящите конкурсни сесии за научни проекти на ФНИ.