Обсъждат годишният отчет на бюджета на община Добрич за 2017 г.

Мисия Добрич

13-06-2018, 14:08

Снимка:

DobrichUtre.bg

Автор:

dobrichUtre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Община Добрич не е поръчвала социологическо проучване

На 22 юни 2018 г. /петък/ от 16.00 часа в сградата на общината

На основание  на закона за публичните финанси и наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на

От община град Добрич канят местната общност на публично обсъждане на годишния отчет  на бюджета на община  град  Добрич  за  2017 г. То ще се проведе на 22 юни 2018 г. /петък/ от 16.00 часа в сградата на Община град Добрич в Голямата заседателна зала – етаж 2.

От общината очакват вашите мнения, препоръки и предложения по годишния отчет на бюджета за 2017 г. в деловодството на Община град Добрич или на електронен адрес priemna@dobrich.bg  и на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от отчета на общинския бюджет при внасянето му от Кмета на Общината за разглеждане от Общински съвет.