Разследват шефове от „Медицински одит“, затваряли си очите за смъртни случаи в болници

Крими

14-06-2018, 13:01

Снимка:

freeimages.com/ Mark Wagner

Автор:

Ани Валентинова

Всичко от Автора

Започват разследвания и за причините, довели до фаталния край на пациентите

Лица, заемащи отговорно служебно положение в Изпълнителна агенция "Медицински одит" (ИАМО), са станали обект на разследване. Наказателното производство за престъпления по служба е образувано от Върховна касационна прокуратура (ВКП). Според държавното обвинение има данни за превишаване на власт от длъжностни лица. Проверката е установила случаи на смърт в лечебни заведения, по които Изпълнителна агенция "Медицински одит" е извършвала проверки, но не е била сезирана прокуратурата. Всички материали за смъртни случаи в болници са изпратени по компетентност на окръжните прокуратури, за да бъдат разследвани.
От прокуратурата са сезирали здравния министър да промени вътрешните актове на ИАМО и да ги направи законосъобразни. Проверката е установила, че от изпълнителния директор на ИАМО са утвърдени Инструкция за осъществяване на контролната дейност на ИАМО и Методически указания към нея. При съпоставка с правни норми от по-висок ранг е установено противоречие с Наредба № 14 от 20 април 2010 г. С нарушението от "Медицински одит" могат да направят проверка без писмена заповед. Допуска се възможност да не се съставя констативен протокол при проверка по документи в агенцията и при липса на нарушения и др.
Според цитираната наредба на министъра на здравеопазването за резултатите от проверката се съставя констативен протокол. В него трябва да се опишат разкрити нарушения, когато се съставя акт за установяването им. След това се изготвя доклад до изпълнителния директор на ИАМО за резултатите. От ВАП са открити случаи, при които чак в доклада се описват констатираните нарушения.
По този начин на практика заключителният доклад до изпълнителния директор на ИАМО предхожда съставянето на актове за установяване на административни нарушения, на базата на които агенцията решава да състави или не административно наказание.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен