СO с награда за иновативност в партньорството с доставчиците на социални услуги

Мисия София

16-06-2018, 12:16

Снимка:

Столична Община

Автор:

sofiautre

Всичко от Автора

Заместник-кметът на Столична община Албена Атанасова получи наградата на Столична община на Първата европейска конференция

Столична община с награда за иновативност в партньорството с доставчиците и ръководителите на социални услуги на Първата европейска конференция, организирана от EASPD и НАСО в рамките на Българското председателствo, предават от общината.

Заместник-кметът на Столична община Албена Атанасова получи наградата на Столична община на Първата европейска конференция „Социалната икономика като ефективен модел за социално включване, социално предприемачество, социални услуги, заетост“, организирана от EASPD и Националния алианс за социална отговорност (НАСО) в рамките на Българското председателство.

Специални гости на събитието бяха министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, народният представител Хасан Адемов, изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България Силвия Георгиева, както и представители на международни партньори в социалната сфера.

Целите на конференцията са обсъждане на концепцията за социална политика и икономика; нейният ефект върху едно приобщаващо и устойчиво общество е как тя може да допринесе за целите на ООН за устойчиво развитие; как организациите могат да бъдат пример за разнообразие и да действат като модел за „интегриране на хората с увреждания“. Специално внимание бе отделено на интегриране на хората с увреждания в допълнение към специфичните инициатива, прилагани за хора с увреждания в обществото като цяло и по-специално в предприятията и организациите от социалната икономика. На форума се представи и обсъди стратегията на Европейския съюз за социалната икономика като нов хоризонт за социално предприемачество чрез истинско социално включване, чрез увеличаване на човешкия потенциал и възможностите за участие за по-добро качество на живот за всички.

Първата европейска конференция на тема: „Социалната икономика като ефективен модел за социално включване, социално предприемачество, социални услуги, заетост“ се проведе в рамките на два дни в гр. Варна.