Работа в чужбина за младите хора

Заралии

17-06-2018, 15:51

Снимка:

pixabay.com

Автор:

starazagorautre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Представят проект "Готови за работа” в Благоевград

Нова инициатива на ЕС

Европейският корпус за солидарност е нова инициатива на Европейския съюз, която дава възможност на младите хора да работят по проекти в чужбина, като допринасят за общностите и хората в Европа.
  Основната му мисия е да допринесе за изграждането на едно по-приобщаващо общество, подкрепящо хората в неравностойно положение и отговарящо на обществените предизвикателства.
  Професионалното направление на Европейският корпус за солидарност е насочено към подкрепа на 4000 краткосрочни работни места за младежи (на възраст между 18 и 30 години) в цяла Европа в сектори, които са със солидарна насоченост.
  Работните места могат да бъдат под формата на работа, стажуване или чиракуване с продължителност от 2 до 12 месеца.
  Участвайки във Европейският корпус за солидарност Вие:
- Демонстрирате своята корпоративна социална отговорност, показвайки, че човешкият фактор се брои и сте готови да допринесете положително за утрешното общество;
- Сте отворени към повишаване на фирменото мултикултурно измерение и към бизнес възможности в чужбина;
- Предлагате работно място съобразно Вашите нужди – краткосрочна заетост, стаж или чиракуване;
- Имате възможност да се сдобиете с групи мотивирани младежи, които ще са преминали подготвително обучение и/или езиков курс, преди да се включат в заетостта;
- Ще извлечете ползи от таланта и уменията на младите хора и в същото време ще им помогнете за бъдещото развитие на техните професионални и лични умения;
- Ще можете да разчитате на добре организирана подкрепа от специализирани съветници по заетостта, които ще напътстват както Вас, така и младежите по време на заетостта;
- Ще можете да се възползвате от финансова подкрепа по проекта, за изготвяне на програма на интеграция на новоназначените младежи.
  За младежите схемата предлага намиране на работно място, стажуване или чиракуване в друга страна от ЕС, пряка финансова помощ, основаваща се на опростени варианти за разходи (фиксирани ставки и еднократни суми).
  Подробна информация може да получите в Бюро по труда – Стара Загора, ул. Стефан Караджа №8, стаи 106 и 111.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"