Пловдивският апелативен съд ще избира съдебни заседатели

Общо 70 съдебни заседатели са необходими за нормалното правораздаване по наказателните дела

Пловдивският апелативен съд стартира процедура за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Стара Загора за мандат 2019 – 2023 г.  На общо събрание на съдиите беше одобрен броят  на  кандидатите за съдебни заседатели, които да бъдат предложени за избор на общинските съвети в района. Общо 70 съдебни заседатели са необходими за нормалното правораздаване по наказателните дела, като се има предвид тенденцията за увеличаване на заседанията за причиняване на смърт по непредпазливост при катастрофи. По данни от Окръжен съд – Стара Загора т.н. транспортни дела съставляват 25% от общо постъпилите в съда наказателни дела.
Решението на апелативните магистрати ще бъде изпратено на Общинския съвет в Стара Загора, който трябва да определи 50 кандидати  за съдебни заседатели, а местните парламенти в Казанлък, Раднево, Чирпан и Гълъбово ще избират съответно по 5.
Съдебните заседатели имат равни права  и задължения със съдиите. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да са на възраст от 21 до 68 години; да имат настоящ адрес в общината; да са завършили най-малко средно образование; да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията и да не страдат от психически заболявания.
Желаещите  да станат съдебни заседатели не могат да бъдат съдебни заседатели в друг съд, не могат да бъдат общински съветници в съдебния район, за който са избрани. Те нямат право  да участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели. Кандидати не могат да работят в съд, прокуратура, следствени органи, МВР или други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в района, за който са избрани.
Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка на кандидатите за съдебни заседатели, трябва да са със специалност педагогика, психология и социални дейности.
Кандидатите подават документи в общинските съвети. Специално определени комисии изслушват всеки от допуснатите кандидати. Общинските съвети на своя сесия определят кандидатите за съдебни заседатели и ги предлагат за избиране от общите събрания на съответните съдилища.
Мандатът на съдебните  заседатели е 4 години. Те получават почасово заплащане за труда си, което е не по-малко от 20 лева на ден.
На 31.05.2018 г. пред Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Пловдив в тържествена обстановка положиха клетва новоизбраните 86 съдебни заседатели с мандат 2018 г. – 2022 г. Те вече участват в заседанията по наказателни дела.