Обявиха конкурс за директори на две детски градини в Каварненско

За ДГ „Радост“ в Каварна и ДГ „Калиакра“ в село Българево

Община Каварна обявява конкурс за директори на две детски градини: ДГ „Радост“ в Каварна и ДГ „Калиакра“ в с. Българево.
Кандидатите могат да кандидатстват за длъжността „Директор“ в повече от една общинска детска градина, но за всяка от тях трябва да подадат отделно заявление, в което изрично да е посочено наименованието на всяка градина, за която кандидатстват и към кое заявление е прикрепен комплектът от документи.
 Конкурсът ще се проведе в три етапа – допускане по документи, защита на програма за развитие на детската градина и ефективното й управление в условията на делегиран бюджет и интервю.  Размерът на основната заплата за длъжността е не по-малко от 1140 лева.
 Документите се подават в сградата на общинската администрация, всеки ден, до 18 юли.
 Конкурсът ще се проведе на 20 юли, от 13:00 часа в община Каварна.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен