По-малко приходи от нощувки в Старозагорско

През април 2018 г.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през април 2018 г. са 10 047, или с 14.7% по-малко в сравнение със същия месец на 2017 година. От всички пренощували лица 86.6% са българи, като по-голямата част от тях (54.9%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.8 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 343 като 87.4% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.3 нощувки, съобщават от статистиката.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2018 г. е 26.6%, като тя е по- висока в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (29.6%), в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди (23.6%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата намалява с 4.7 процентни пункта, като при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди намалението е със 7.3 процентни пункта, а при местата за настаняване с 1 и 2 звезди - с 2.0 процентни пункта.

 Приходите от нощувки през април 2018 г. достигат 1 093 701 лв., или с 8.2% по-малко в сравнение с април 2017 година, като приходите от нощувки на чужСнимка на Деня

Щрихи от Плевен