Община Добрич изгради нов паркинг до Кооперативния пазар

С 45 паркоместа

Новият паркинг до Кооперативния пазар вече е изграден и осигурява 45 паркоместа за търговците, гражданите и гостите на Добрич. Паркингът се намира между улиците „Пере Тошев“, „Княз Дондуков“ и площад „Македония“ и е с дължина 55/26 метра. Инвестицията е в размер на 130 000 лева, осигурени от общинския бюджет като част от  Рамково споразумение с предмет: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община град Добрич“. Ремонтът е извършен от „Пътно строителство“АД в рамките на три седмици от подписване на договора.  Пространството около него също е облагородено – подменени са тротоарните настилки и предстои през есенния сезон да бъдат засадени 6 нови дървета, като ще бъдат подбрани видове с достатъчно дълбока коренова система, за да не нарушава повърхността на настилката. Търсен е баланс между озеленяване и трайни настилки. Новоизграденият паркинг ще реши един от проблемите в Добрич – намирането на паркоместа в района на Кооперативния пазар не само за гражданите, но и за гостите на града.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен