Втората кандидатстудентска сесия на СУ завършва днес

Животът

24-06-2018, 11:48

Снимка:

Столична Община

Автор:

sofiautre

Всичко от Автора

Кандидат-студентите ще положат изпити по френски или по география

Днес в 9.00 часа започна изпитът по френски език в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В аудитория 292 на Ректората кандидат-студент изтегли вариант № 2, по който ще работят 58 заявили участие в изпита, предават от пресслужбата на учебното заведение.

Изпитът по френски език е писмен и ще проверява научения в средното общообразователно училище граматически материал. Необходими са широки лексикални знания, придобити при допълнително четене на оригинална литература. Изпитът ще съдържа диктовка, превод и комплексен езиков тест. Диктовката ще покаже правилното възприемане на речта на френски и степента на владеене на правописа, информира Дарик.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: „Философия“; „Психология“; „Социология“; „Културология“; „Политология“; „Публична администрация“; „Библиотечно-информационни науки“; „Публични информационни системи“; „Философия“ (на английски език); „Педагогика“; „Социални дейности“; „Неформално образование“; „Българска филология“; „Славянска филология“; „Балканистика“; „Френска филология“; „Испанска филология“; „Италианска филология“; „Португалска филология“; „Класическа филология“; „Унгарска филология“; „Новогръцка филология“; „Румънска филология“; „Тюркология“; „Арабистика“; „Иранистика“; „Китаистика“; „Японистика“; „Кореистика“; „Арменистика и кавказология“; „Комуникационен мениджмънт“; „Предучилищна и начална училищна педагогика“; „Предучилищна педагогика и чужд език“; „Начална училищна педагогика и чужд език“; „Социална педагогика“; „Специална педагогика“; „Логопедия“; „Медийна педагогика и художествена комуникация“.

Кандидатстудентският изпит по география ще започне през 14:00 ч. Изпитът по география ще включва материала от задължителната и профилираната подготовка по География и икономика. Провежда се писмено във вид на тест. Тестът съдържа 100 въпроса, 40 от които да от материала за 9 клас, 60 от 10 клас. Кандидатите разполагат с 3 часа за изпълнение.

Тестът съдържа задачи за географски факти, обекти, явления и процеси, и за тяхното анализиране, интерпретиране и сравнение. Всеки въпрос има само един верен отговор от четири възможни отговора, отбелязани в теста с буквите А, Б, В и Г.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен