Областният управител участва в заседанието на Северен централен район в Габрово

Животът

26-06-2018, 16:29

Снимка:

областна администрация

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Местните управници се запознаха със строителството на обходния път под Шипка

Областният управител участва в заседанието на Северен централен район в Габрово (СЦР), съвместно с Регионалния координационен комитет към него (РКК). На заседанието присъства и Цанко Стефанов - главен експерт в областна администрация Велико Търново.  Настоящото заседание бе открито от Невена Петкова - областен  управител на област Габрово, председател на РСР на СЦР . 
В съвместното заседание взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Габрово, Разград, Русе и Силистра, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално ниво и представители на Управляващите органи на оперативните програми. 
За заместник-председател на РСР на СЦР беше избран д-р Юлиян Найденов– кмет на община Силистра и представител на общините от област Силистра с мандат от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г. 
Членовете на Регионалния съвет обсъдиха и одобриха Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2014-2020 г.) за 2017 г. Докладът съдържа информация за общите условия за изпълнение на регионалния план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, местно и регионално ниво; постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; действията, предприети от регионалния съвет за развитие (РСР) с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие, както и заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 
Представителите на Управляващите органи на оперативните програми – членове на Регионалния координационен комитет информираха участниците в съвместното заседание за постигнатия напредък и въздействието на оперативните програми върху развитието на Северен централен район, както и за отворените и предстоящи процедури. 
В края на заседанието, областният управител на област Габрово г-жа Невена Петкова - председател на настоящия форум, предаде председателството на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за второто шестмесечие  на 2018 г. на областния управител на област Силистра. 
Областните управители посетиха строежа на обходния път край Габрово, който ще води към тунела под Шипка. В момента се доизграждат виадуктите и един от тунелите.