Горското стопанство в Добрич сред най-добрите в обхвата на СИДП

В Балчик е поредното събиране с председатели на ловни дружини

45% е общият процент на изпълнение на реализацията на дървесина от стопанствата в обхвата на СИДП към днешна дата. Това стана ясно по време на проведения днес стопански съвет, ръководен от директорът на предприятието инж. Веселин Нинов. Той каза още, че резултатите са повлияни от тежките метеорологични условия през първото шестмесечие на тази година, но въпреки това изпълнението към момента е добро. Отлично са се справили през първата половина на годината ДГС-Омуртаг, ДЛС-Паламара, ДГС-Търговище, ДГС-Провадия и ДГС-Добрич. Изпълнението при тези пет стопанства е над 50% спрямо годишния план.

На събирането беше отчетено и изпълнението на лесокултурните дейности, като директорите посочиха колко декара с нови гори ще залесят до края на годината и какво се прави за младите насаждения. 

По време на срещата беше разисквана и една от най-наболелите през последните седмици тема – разпространението на болестта африканска чума по свинете. До момента са проведени срещи с ловни сдружения в граничните райони Генерал Тошево и Балчик, а през следващата седмица подобни събирания ще има в Добрич и Тервел. За пореден път инж. Веселин Нинов акцентира върху това, че максимално трябва да се ускори отстрела на диви свине, при спазване на сегашните нормативни изисквания. Той посочи, че това е единствената превенция, която ще даде добри резултати, защото в противен случай държавата ще търпи загуби в големи размери. Само за обезщетяване на свиневъдите, ако чумата влезе в България, ще бъдат нужни 300 милиона лева. Директорът на СИДП разпореди срещи с председателите на ловни дружини да бъдат организирани във всички стопанства до средата на месец юли, за да може планираните мерки да се приложат възможно най-бързо и да дадат резултат.

Утре от 10.00 часа в залата на предприятието в Шумен ще се състои среща на експерти със стопанисващите дивеча в дивечовъдните участъци към Държавните горски стопанства. Подобна среща ще има и във Варна в 14.00 часа, а в 17.30 часа в Балчик е поредното събиране с председатели на ловни дружини, за да се обсъдят мерките за борба с АЧС.