Санкционираха стопани, неправомерно разорали полски пътища

Общата площ на полските пътища в община Добричка достига 21 066 декара

В община Добричка има санкционирани нарушители, които неправомерно са разорали полски пътища, за да отглеждат култури.
Общата площ на полските пътища в общината достига 21 066 декара, от които за стопанската 2017-2018 година са отдадени за ползване около 2050 декара, съобщи кметът Тошко Петков на заседание на общинския съвет.По думите му постъпленията от ползвателите достигат близо 114 500 лева като неиздължени са още около 4000 лева.
По сигнал общинската управа е направила проверка в землището на село Поп Григорово, където са установени разорани и неправомерно обработени полски пътища и земя. За нарушенията са образувани административно-наказателни производства, а стопаните,които вече са освободили ползваните площи, са платили санкции, посочва кметът в доклад до общинския съвет.
В землището на село Дончево част от полски път също е бил разоран и засят с царевица. След предупреждение, че ще му бъде съставен акт, нарушителят е освободил имота. И в землището на село Пчелино полски път с площ около седем декара частично е бил разоран от ползватели на съседни имоти. След проверка на общинската администрация стопаните са освободили неправомерно заетите площи и достъпът до пътя за други земеделски производители е бил възстановен, посочват от кметската управа.