Нов тренировъчен миникомплекс по футбол в Казанлък

Инвестицията възлиза на 250 000 лв.

Идейният проект за изграждането на нов тренировъчен миникомплекс по футбол в град Казанлък на ул.“Капрони“, в района до Младежкия дом предвижда две игрища с малки врати, шест стълба за осветление и предпазна ограда и съответната инфраструктура като съблекалня, офис и паркинг.

С гласуваното решение от Общински съвет – Казанлък на редовно заседание днес общинските съветници дадоха зелена светлина на проекта с учредяването на безвъзмездно право на строеж върху общински имот, частна общинска собственост, с обща площ 9 133 кв.м., в полза на Българския футболен съюз за срок от 30 години.

По преценка на БФС инвестицията за Тренировъчния миникомплекс по футбол в Казанлък възлиза на 250 000лв., а изпълнението на проекта ще продължи между 6 и 8 месеца.

В предложението си до кмета на община Казанлък Галина Стоянова от БФС посочват, че Футболният съюз разполага с финансиране от FIFA за изграждането на такава база, в съответствие с най-новите изисквания за провеждане на тренировъчен процес, което съвпада с един от основните приоритети на ръководството на Общинската администрация, а именно развитие и модернизиране на спортните бази и популяризирането, както на масовия спорт, така и за повишаване на физическата култура сред младите хора в Казанлък.