Гражданско сдружение предлага да развива Старозагорските минерални бани, на територията на които има 14 хотела с общо 880 легла, пишат от Граждански клуб "Липа" - Либерална икономика за прогрес и активност.

Два от хотелите са 4-звездни. Други два са 3-звездни, четири са 2-звездни и шест хотела са с една звезда. Общият им капацитет е 880 легла.

Липсата на Подробен устройствен план спъва инициативата към момента (ПУП), защото препятства привличането на инвестиционни интереси. Предстоящото одобрение от Общински съвет Стара Загора на техническото задание за разработването на ПУП на курорта и приемането на самия ПУП се очаква до голяма степен да отстрани тези пречки и да съдейства за оптимално използване на големия му потенциал за развитие, без това да нарушава интересите на местните жители. За да се случи това, е необходимо в техническото задание и при разработването на ПУП-а да се заложат условия, които ще позволят в най-голяма степен това развитие.

Старозагорските минерални бани са обявени за курорт с Решение на Министерския съвет № 89 от 1967 г. С Решение на МС № 153 от 24 февруари 2012 г. е включен в Списък на курортите в Република България, в раздел Балнеолечебни курорти от национално значение, в който са включени само 19 български курорта. Мястото е било оценено като специално още от древността, минералната вода има лечебните свойства. Има природни и исторически забележителности, убеждават от гражданското сдружение. Там има традиционни и набиращи популярност събори и други събития, пишат от сдружението с надежда да привличат туристи от България и чужбина, както и спортисти от страната и чужбина за провеждане на спортни лагери.

От Граждански клуб ЛИПА целят да развият и утвърдят Старозагорски минерални бани като "зеленото сърце" на Стара Загора. Там е основан "Зоокът на открито" със заселването на токачки, патици, други птици и животни, зарибява се езерото и се залесява парка.

Мащабното пано, изработено от млади старозагорски художници, внесе допълнителен колорит в курортното селище, пишат от гражданското сдружение.
През последните години около езерото бяха реализирани два екопроекта по ПУДООС, чрез които се благоустрои и естетизира района, построиха се беседки, поставиха се пейки и спортни съоръжения на открито, информират от старозагорския клуб.

Те настояват ускорено да се приеме Подробният устройствен план на Старозагорски минерални бани, който осигурява развитието му като курорт от национално значение. Искат да се разработи и изпълни Стратегия за устойчиво развитие на Старозагорски минерални бани, като курорт от национално значение.

От гражданската формация настояват Общински съвет на Стара Загора да издаде специален статут за Старозагорски минерални бани. Те дори предлагат хората да им пишат на имейл, за да представят своята експертиза и конкретни виждания и идеи по темата.