Над 10 хил. души са регистрирани в библиотеките в областта

Регистрираните читатели са 10 186

Към последния ден на 2017 година в област Стара Загора функционират 10 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. Движимите културни ценности, включени в експозициите на музеите в област Стара Загора, са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 290.5 хил. фондови единици и в сравнение с 2016 г. техният брой намалява с 1.7%. Цифровизирани са 3 646 фондови единици, което е с 22.2% повече в сравнение с предходната година.

През 2017 г. библиотеките с фонд над 200 хил. библиотечни единици в област Стара Загора са 3, като броят им остава непроменен спрямо предходната година. Фондът се състои от 1 015.8 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и други. С най-висок дял от общия фонд в наблюдаваните библиотеки са книгите - 90.9%. (923.8 хил.)

Регистрираните читатели са 10 186, което е с 0.5% по-малко в сравнение с предходната година. Посещенията се увеличават с 1.3% и достигат 150.2 хиляди. Заетият библиотечен фонд е 264.6 хил., което представлява 26.1% от общия библиотечен фонд.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"