Fibank с най-голямо доверие сред българите

Печалбата на банковата система към 31 май е 515 млн. лв.

Fibank е банката с най-голямо доверие сред потребителите, показва проучването „Доверие в банките. Потребление на банкови услуги”, проведено през май 2018 г. от агенция Instant Panel Technologies, съобщава "Труд". 

Финансовата институция е посочена от 54% от анкетираните, на второ място е ЦКБ с 48%, а на трето – Общинска банка – с 40%. 92% от потребителите на Fibank имат доверие в банката. ДСК е най-известната и разпознаваема финансова институция сред опериращите в България банки – 30% от респондентите я посочват като първа асоциация за марка в сектора.

Запазва се класацията от миналата година за топ 5 на банките, сред които са Fibank, Пощенска банка, Уникредит Булбанк и ОББ.

Данните от анкетата сочат, че сливането на СИБАНК с ОББ под марката “ОББ” към момента не се отразява значимо на ОББ в класацията Тop of mind. Отново същите банки са в челната класация по стабилност, според представите на потребителите.

Междувременно данните на БНБ отчетоха, че печалбата на банковата система към 31 май е 515 млн. лв. при 526 млн. лв. за петте месеца на миналата година. През миналия месец активите й се увеличават с 0,8% (771 млн. лв.) до 98,5 млрд. лева в резултат от прираста при депозитите и балансовия капитал.

Домакинствата са взели кредити за 790 милиона лева, което е ръст с 3,9%. Увеличават се и кредитите за други финансови предприятия – с 3,4% или с 84 млн. лв. Минимален спад е отчетен при заемите за бизнеса – с 0,2% (64 млн. лв.) и в сектор “Държавно управление” – с 4,3% (27 млн. лв.). Депозитите в банковата система през май се увеличават с 825 млн. лв. Нарастват и спестяванията на фирмите с 484 млн. лв., на другите финансови предприятия – с 258 млн. лв. и на домакинства – със 177 млн. лв.

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на май възлиза на 11,9 млрд. лв., което представлява увеличение с 47 млн. лв. (0,4%) спрямо април 2018 г.