От утре раздават преизчислените пенсии

Парите

08-07-2018, 08:54

Снимка:

DobrichUtre.bg

Автор:

dobrichUtre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

НОИ изплаща преизчислените пенсии от 9 юли

От 9 юли до 20 юли

Националният осигурителен институт - НОИ информира, че изплащането на пенсиите за месец юли ще започне от утре - 9 юли (понеделник) и ще приключи на 20 юли (петък). Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще бъде извършено съобразно изготвен график, който ще бъде предварително обявен във всяка пощенска станция. Сметките на пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще бъдат заверени на 9 юли.
Считано от 1 юли са преизчислени размерите на пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати до 31.12.2017 г. включително. Преизчислението е извършено с новата по-висока тежест от 1,169 за всяка година зачетен осигурителен стаж на лицата. Осигурено е увеличение с 3,8 на сто на получавания към 30.06.2018 г. размер на пенсиите от трудова дейност.
От 1 юли се прилага и нов минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст - 207,60 лв. Нови минимални размери имат и всички пенсии, свързани с трудова дейност, тъй като се определят като процент от тази сума.
Такива са пенсиите за осигурителен стаж и възраст, отпуснати при непълен осигурителен стаж, за които минимумът се определя на 176,46 лв. (85% от 207,60 лв.);
Това включва и пенсиите за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, чиито минимален размер зависи и от определения на пенсионера процент трайно намалена работоспособност; долната граница при първите ще е между 176,46 лв. и 238,74 лв. (между 85% и 115% от 207,60 лв.), при вторите - между 207,60 и 259,50 лв. (между 100% и 125% от 207,60 лв.);
Нови минимални размери имат и наследствените пенсии, чийто минимален размер става 155,70 лв. (75% от 207,60 лв.).
От 1 юли се увеличава и размерът на социалната пенсия за старост - 125,58 лв. Спрямо него са определени нови размери на всички пенсии, несвързани с трудова дейност, каквито са пенсиите за военна инвалидност, пенсиите за гражданска инвалидност, социалните пенсии за инвалидност и персоналните пенсии, както и различните видове добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост.