Окръжният съд има нов заместник-председател

Има 19 години юридически стаж

Яни Гайдурлиев е новият заместник-председател на административния ръководител на Окръжния съд и ръководител на „Наказателно отделение“.
Той е наказателен съдия там, повишен в ранг „съдия в Апелативен съд“, с решение на Висшия съдебен съвет от 6 октомври 2010 година. Завършил е специалност „Право“ в Бургаски свободен университет през 1998 година. Има 19 години юридически стаж.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"