Безработните жени са намалели с близо 26 000

Животът

18-07-2018, 16:20

Снимка:

pixabay

Автор:

sofiautre

Всичко от Автора

Според цитираните в доклада данни на Евростат разликата в заплащането на жените и мъжете в България е 14,4%

Безработните жени са намалели с близо 26 000 през 2017 г. Правителството прие Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2017 г. Сред приоритетните области в доклада са борбата с насилието, основано на пола и промяната на обществените стереотипи спрямо половете.

В документа се посочва, че през 2017 г. средногодишният брой регистрирани безработни лица по пол в страната е 236 751 лица (130 556 жени и 106 195 мъже), което е с 47 955 по-малко от 2016 г. Броят на безработните жени е намалял с 25 895, а на безработните мъже - с 22 060.

Според цитираните в доклада данни на Евростат разликата в заплащането на жените и мъжете в България е 14,4%. Средната разлика за страните от ЕС е 16,2 %.

За две години България се придвижи с 10 места напред, съгласно резултатите, отчетени от Индекса за равнопоставеността на жените и мъжете на Европейския институт за равенство между половете.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен