Община Казанлък започва развитие на своя индустриална зона

Животът

21-07-2018, 16:32

Снимка:

Община Казанлък

Автор:

starazagorautre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Казанлък се поклони пред Апостола на Свободата

Кметът посети училища в ремонт в община Казанлък

Градът е изключително подходящ за развитие на бизнес

В зала 6 на Община Казанлък, вчера бе подписан Меморандум за сътрудничество от Галина Стоянова, кмет на община Казанлък и Антоанета Барес, директор на "Национална Компания Индустриални Зони" ЕАД.  

 „Казанлък е изключително подходящ за развитие на бизнес, защото има традиции в бизнеса, но и много добри училища.“, отбеляза Антоанета Барес. „За инвеститора, освен инфраструктурата работните кадри са много важни, а вие имате силни ученици, които постоянно печелят на различни състезания“, сподели тя и обяви, че Компанията започва да изпраща в Казанлък инвеститори, за да се стигне до изграждане на инфраструктура, съвместно с Общината.

„Меморандумът е първа стъпка Казанлък да бъде предлаган от Националната компания като бъдеща индустриална зона пред инвеститорите, да бъде целево представян, а не с отделни, случайни срещи.“, коментира Кметът Галина Стоянова и пожела „Успех, по-голям инвеститорски интерес и скорошно създаване на индустриалната зона!“.

В документа сред мотивите се посочва „оценявайки необходимостта от повишаване конкурентния потенциал на урбанизираните територии, чрез изпреварващо изграждане на инфраструктура, с цел ускорено привличане на инвестиции и заетост в бъдеще и подобряване на перспективите за разивтие на Общината“.

Николай Златанов, председател на Общински съвет – Казанлък заяви, че е убеден в успеха на начинанието и припомни, че с решение № 792/28.05.2018 г. Общинският съвет единодушно одобри текста и даде съгласие за сключване на меморандум за сътрудничество между община Казанлък и „Национална компания индустриални зони“ ЕАД. Тогава в мотивите си Кметът Галина Стоянова посочи: „Община Казанлък, като зона с висок икономически потенциал има възможност да развие местната икономика с привличането на инвеститори, чрез изграждане и развитие на индустриални зони от нов тип, отговарящи на съвременните норми и изискванията на пазара.“.

"Национална Компания Индустриални Зони" ЕАД е дружество от холдингов тип със 100% държавно участие в капитала, с принципал Министерство на икономиката, специализирано в изграждането на индустриални паркове, управление на индустриални зони и центрове за иновации, предоставяне на допълнителни услуги на инвеститорите. Компанията е създадена с цел осъществяване на стратегията на българското правителство за развитие на икономиката и подпомагане притока на преки чуждестранни инвестиции в България. Специализирано в Проектиране и развитие на индустриални, икономически и свободни зони. Основните дейности на дружеството са свързани с Развитие на индустриални зони в съответствие с най – новите стандарти; Насърчаване на инвестициите в сектори с висока добавена стойност; Създаване на благоприятни условия за инвестиции.

В процес на развитие са общо 11 индустриални зони като Бургас, Варна, Стара Загора, Карлово Видин и други. Сред тях вече е и Казанлък. Определеният терен за целта е южно от града по пътя към село Бузовград. Първоначалните намерения са за изграждане на зоната върху 68 дка общински терен, с възможност той да бъде разширен с още един общински имот от 52 дка за общо 120 дка площ на бъдещата индустриална зона.