Организират плувен маратон "Морската миля на Балчик"

Стартът е на 25 юли от 9.00 часа на Първа буна Нов плаж Балчик

Маратонът „Морската миля на Балчик 2018“ и традиционно преплуване ще се проведе на 25 юли под патронажа на г-н Николай Ангелов Кмет на Община Балчик.
Организатори са СНЦ “Морски клуб Балчик”, Община Балчик и КПС “Черноморе“.
В преплуването могат да участват граждани и гости на гр.Балчик от страната и чужбина. В маратона „Морската миля на Балчик 2018“ могат да участват родените през 2006 г. и по-големи. За желаещите да участват е необходимо:
- Да са преминали предсъстезателен преглед не по-рано от три дни преди проявата или 2 часа преди началото при лекаря на състезанието, който ще преглежда от 7:00 ч. Първа буна Нов плаж Балчик.
- Да подпишат декларация, че са в състояние самостоятелно да преплуват съответното разстояние, а за лица под 18 г. декларацията трябва да бъде подписана и от родител.
- Да представят документ, удостоверяващ датата и годината на раждане /л.карта, ученическа карта, акт за раждане и т.н./
Маратонът и преплуването ще се проведат на 25.07.2018г. съответно със старт в 9:00 ч. и 9:10 ч.
Стартът и финалът на маратона е Първа буна на Нов плаж Балчик.
Стартът и финалът на преплуването е Първа буна на Нов плаж Балчик.
Всички желаещи да вземат участие трябва да се явят на 25.07.2018 г. на Първа буна Нов плаж Балчик в 7:00 ч. Записването е от 7:00 ч. до 8:30 ч. Това е часът, в който записването окончателно се прекратява, започва инструктажа и се отвеждат записаните участници до мястото за стартиране. Явилите се по-късно няма да бъдат допускани до участие. С цел подсигуряване безопасността на участниците, записването ще се преустанови ако броя на всички участници надхвърли 90 души.
Разстояния :
- В права линия ПРЕПЛУВАНЕТО е 400 метра, между І-ва и ІІ-ра буна в двете посоки.
- В права линия МАРАТОНЪТ е 1850 метра, маркиран с буйове.
Условия за провеждане:
- Участието е индивидуално
- Разстоянието може да бъде преплувано със свободно избран стил. Не се разрешава ползването на помощни средсва /дъски, плавници и др./, помощ отвън, както и приемането на напитки, медикаменти и др.
- Стартът на маратона ще бъде даден в 9:00 ч. като стартирането ще е едновременно. Всички състезатели се нареждат в една линия, ограничена от сигнален флаг. Състезателите плуват самостоятелно към финала. Съдиите в лодките коригират участниците в случай на по-големи отклонения от маршрута.
- Стартът на преплуването ще бъде даден в 9:10 ч., като стартирането ще е едновременно. Всички участници се подреждат в една линия, ограничена от сигнален флаг.
- За преплували разстоянието ще се считат всички, пристигнали до съответния финал максимум 30 минути след първия пристигнал, а за ветераните 40 миниту.
- Участници, които се нуждаят от медицинска помощ или желаят да прекратят участието си, задължително трябва да дадат знак на съдиите от най-близко намиращата се лодка с енергично махане с ръка, стоейки на едно място.
- Всеки участник, преплувал съответната дистанция, на финала получава възпоменателна фланелка. След провеждане на церемонията по награждаването е организирана лека почерпка.
- При неподходящи метеорологични условия организаторите си запазват правото да отложат проявата.
- За участниците в маратона класирането е в пет възрастови групи:
1. Родени 2000 г. и по-големи жени/мъже
2. Родени 2001 г. и 2002 г.девойки/младежи
3. Родени 2003 г. и 2004 г. девойки/юноши
4. Родени 2005 г. и 2006 г. момичета/момчета
5. Ветерани – родени 1968 г. и по-големи
Минимум участници във възрастова група 5 души. В случай, че от горепосочените групи няма по минимум 5 участника съдиите променят възрастовите ограничения.
С медали и парични награди се отличават първите трима във възрастова група както следва:
-1-ва група - ¬І-во място златен медал и 150 лв.; ІІ-ро място сребърен медал и 120 лв.; ІІІ-то място бронзов медал и 80 лв.
-2-ра група – І-во място 100 лв.; ІІ-ро 70 лв.; ІІІ-то 50 лв. и медали
-3-та група – І-во място 80 лв.; ІІ-ро 60 лв.; ІІІ-то 40 лв. и медали
-4-та група – І-во място 50 лв.; ІІ-ро 30 лв.; ІІІ-то 20 лв. и медали
-5-та група – І-во място 70 лв.; ІІ-ро 50 лв.; ІІІ-то 30 лв. и медали
С медали и парична награда ще бъдат отличени и първите завършили преплуването /независимо от възрастта/ съответно 50 лв., 30 лв. и 20 лв.
С плакет или специална грамота се отличават най- възрастните мъж и жена, както и най- малките момче и момиче участвали в маратона и преплуването.
Документи за правоучастие:
- лична карта /акт за раждане, др./
- декларация /по образец/
- предсъстезателен медицински преглед
Мерки за безопасност:
За недопускане на инциденти по време на преплуването и маратона ще бъдат осигурени 4 броя лодки, катер с медицинско лице за първа медицинска помощ.
Предварителна заявка за участие:
- На телефон +359 883 506928 лице за контакт Александър Славчев, или на email : [email protected] най-късно до 24.07.2018 г.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен