ДАМТН и областният управител на област Стара Загора проведоха работна среща

С представители на общините от областта във връзка с приетите промени в Закона за водите

Ръководството на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), съвместно с областния управител на област Стара Загора Гергана Микова и зам. областния управител Димитър Драчев проведоха работна среща с представители на общините от областта. Целта на срещата е засилване на вниманието и отговорността на собствениците на водоеми и предприемането на координирани действия съгласно приетите промени в Закона за водите. В днешната дискусия, от страна на държавната агенция, участие взеха председателят Петър Горновски и главният секретар Николай Николов. На кметовете от област Стара Загора бяха представени стъпките на предстоящата процедура за категоризация на язовирите по степен на потенциална опасност, която ще се извършва от комисиите, назначени със заповед на областните управители. Беше акцентирано, че язовирите ще се класифицират в тристепенна скала на потенциална опасност в зависимост от възможно най-лошите последици от освобождаването на съхраняваните в тях води поради разрушаване или неправилна експлоатация, а именно: първата висока степен, втора значителна степен и трета ниска степен.

            Представителите на общините в областта бяха запознати и с предоставената им възможност, по тяхна преценка, да внесат в Министерството на икономиката мотивирано предложение за промяна на собствеността на стопанисваните от тях язовири. Процедурата за това решение изисква наличие на взето решение от съответния общински съвет за прехвърляне собствеността безвъзмездно на държавата. Тази възможност може да бъде реализирана в тримесечен срок. В случай, че представителите на местната власт решат да запазят управляваните от тях водоеми, те ще трябва да финансират ремонтите дейности на тях, както и ще носят пълна отговорност при възникнали аварийни ситуации.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен